SINT-NIKLAAS/LOKEREN. AZ Nikolaas en AZ Lokeren fuseren op 1 januari 2022 tot één ziekenhuis. Het is de kers op de taart na een jarenlange intense samenwerking waarbij de éénwording stelselmatig werd voorbereid. Het is door die samenwerking dat het ziekenhuis specialisaties kan aanbieden waarvoor patiënten vroeger naar Gent of Antwerpen moesten uitwijken. Hoogkwalitatieve zorg aanbieden dicht bij huis blijft dan ook een van de voornaamste doelen van het nieuwe fusieziekenhuis. Zo zal de polikliniek in Lokeren verder worden uitgebouwd. 

De fusie heeft tot gevolg dat de spoedgevallendienst in Lokeren verdwijnt. Op de locatie van de spoedgevallendienst komt een medische hulppost en een huisartsenwachtpost. Die zal in het weekend en op feestdagen tussen 8 en 20 uur bemand worden door huisartsen. Op weekdagen is de medische post er open voor kleine traumatologie, arbeidsongevallen en niet-acute en niet-levensbedreigende algemene pathologie. "Voor ernstige, dringende gezondheidsklachten kunnen patiënten terecht bij de spoedgevallendienst van de campus Sint-Niklaas of bij de noodcentrale via het nummer 112.  De ambulancedienst brengt de patiënt naar een gespecialiseerde spoedgevallendienst maar niet meer naar het ziekenhuis in Lokeren.", klinkt het. 

nieuwbouw in Lokeren

Een aantal gebouwen op de site van AZ Lokeren wordt in de loop van 2022 afgebroken om plaats te maken voor een gedeeltelijke nieuwbouw. De nieuwbouw zal onderdak bieden aan de polikliniek en een locomotorisch centrum. De Vlaamse overheid heeft bevestigd hiervoor subsidies te zullen vrijmaken. Bedoeling is om de nieuwbouw in 2025 in gebruik te nemen. (mb)