SINT-NIKLAAS/LOKEREN.  AZ Lokeren en het AZ Nikolaas gaan fuseren. Dat is beslist door de raad van bestuur van de vzw Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme, waar de twee ziekenhuizen deel van uitmaken. 

De twee ziekenhuizen werken al nauw samen. Enkele grote beleidsdossiers zoals elektronisch patiëntendossiers, plannen voor een nieuwbouw voor beide ziekenhuizen en krappere budgetten maken van een fusie een logische stap. De komende maanden zal de fusie voorbereid worden en zullen beide ziekenhuizen nog nauwer gaan samenwerken. 

AZ Lokeren hoopt nog een erkenning voor twee nieuwe diensten te krijgen, waarvoor onlangs nog een dossier is ingediend. Het gaat om een tweede eriatrische dienst van 24 bedden en een ambulante dagdienst voor volwassen psychiatrische patiënten met 30 plaatsen. In 2020 komt er een regionaal zorgstrategisch plan dat zal vastleggen welk zorgaanbod in de toekomst zal aangeboden worden. Op basis van dat plan, zal er een individueel zorgstrategisch plan voor de campus Lokeren opgemaakt worden dat nodig is voor de financiering van een nieuwbouw voor AZ Lokeren. In die nieuwbouw zal een zorgaanbod aangeboden worden dat inspeelt op de actuele én toekomstige noden van de Lokerse bevolking en dat complementair is met de geplande nieuwbouw in Sint-Niklaas. (mb)