ANTWERPEN/BEVEREN.  De auditeur van de Raad van State adviseert om de plannen voor extra containerbehandelingscapaciteit in de haven van Antwerpen te vernietigen. Er zouden te weinig garanties zijn dat het project geen negatieve invloed zal hebben op een aantal natuurgebieden. De finale beslissing ligt bij de Raad van State. Naar verwachting volgt het formele arrest van de Raad binnen 6 à 12 maanden.

De extra containercapaciteit is nodig om de verwachte groei van de containertrafiek te kunnen opvangen. De Vlaamse Regering voorzag in haar voorkeursbesluit van januari 2020 in extra containerterminals binnen het gebied dat nu al als haven ontwikkeld is en een nieuw getijdendok dat dwars op het Deurganckdok aanzet. Parallel hiermee worden een aantal haventerreinen als logistiek/industriële zone ontwikkeld en zijn nieuwe wegen en spoorwegen en mogelijkheden voor binnenvaart ingetekend. Daarbij werd aandacht besteed aan het beperken van de impact op de omgeving. 

Desondanks werden in het voorjaar van 2020 drie procedures ingediend bij de Raad van State om de vernietiging van het voorkeursbesluit te vragen. De vzw Erfgoedgemeenschap Doel en Polder en de Polder van het Land van Waas dienden elk een vernietigingsverzoek in en de vzw Landbouwgemeenschap Wase Polder en de Kerkfabriek van Doel deden dit gezamenlijk. "Het advies van de auditeur is geen goed nieuws voor ons proces, maar verandert niets aan de noodzaak, van extra containercapaciteit in de haven en het nut ervan voor de economie in Vlaanderen", zegt Filip Boelaert, voorzitter ECA en secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. "Tot nader order zetten de initiatiefnemers van ECA de voorbereidingen van ECA verder  zonder onomkeerbare ingrepen te doen."

De Vlaamse Regering heeft nu 30 dagen de tijd om te reageren op het advies van de auditeur. Daarna zal de Raad van State een formeel arrest vellen. Dat gebeurt naar verwachting binnen 6 à 12 maanden, al is hier geen wettelijke termijn voor bepaald. (mb)